Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

İşbu sözleşmede ALICI ve SATICI birlikte kısaca TARAFLAR olarak anılacaktır.

MADDE 2 - KONU

İşbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nin (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak ALICI’nın, SATICI’ya ait www.bettyandsam.co isimli internet sitesinde (bundan böyle kısaca “internet sitesi” olarak anılacaktır) ve işbu sözleşmede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin ALICI tarafından elektronik ortamda sipariş edilmek sureti ile satışı, satış uyuşmazlıklarının çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

İşbu sözleşmeye konu ürün/ürünlerin adı, kodu (cinsi, türü, modeli, rengi), miktarı, satış bedeli gibi bilgiler bildirilmiştir.

MADDE 4 – ÖDEME

4.1. ALICI tarafından işbu sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin işbu sözleşme ile belirlenen KDV dahil satış bedeli ve teslimat bedeli, işbu sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.

4.2. ALICI internet sitesinden sipariş ettiği ürün/ürünlerin bedelini Visa, AMEX ya da Master Card kredi kartlarıı ile ya da havale/EFT ödeyecektir. İşbu sözleşme kapsamında verilen siparişler, ürün/ürünlerin bedelinin kredi kartından banka provizyonu alınarak bloke edilmesinin ya da banka ödemesinin hesaplarına geçmesinin SATICI tarafından tespit edilmesini müteakip işleme alınacaktır.

4.3. Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.

4.4. ALICI’nın ürün/ürünleri sipariş ettiği tarihte SATICI tarafından mevzuata uygun olarak duyurusu yapılmış bulunan, mesafeli satışlarda geçerli olduğu belirtilmiş herhangi bir kampanya, indirim ve benzeri uygulama söz konusu olması halinde, bu uygulama ALICI’nın kampanya koşullarına havi olması şartıyla ALICI’nın siparişine de uygulanacaktır.

4.5. Ürün/ürünlerin tesliminden sonra, ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün/ürünlerin bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ALICI, kendisine teslim edilen ürün/ürünleri SATICI’nın konu ile ilgili yazılı bildiriminden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde SATICI’ya göndereceğini ve gönderim masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde ALICI, SATICI’nın uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyan da dahil olmak üzere kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6. ALICI’nın anlaşmalı olduğu bankanın kampanyaları kapsamında çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması SATICI’nın inisiyatifi dışındadır. SATICI’nın bilgi ve tasarrufu dahilinde olan kampanyalar internet sitesinde ilan edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT

5.1. ALICI tarafından elektronik ortamda siparişi verilen ürün/ürünler, SATICI’nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla 30 (otuz) günlük süreyi aşmayacak şekilde, ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. SATICI’nın anlaşmalı olduğu nakliye aracı dışında başka bir yöntem ile gönderim ALICI tarafından talep edilirse masrafı ALICI sorumluluğundadır. ALICI, teslim anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde, ürün/ürünlerin bu adreste bulunan ve isimleri ALICI tarafından önceden bildirilen kişilere imza karşılığı teslim edilmesi ile teslimatın geçerli olarak yapılmış olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün/ürünlerin sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük sürenin hitamında teslim edilemeyecek olması halinde ALICI sözleşmeyi feshedebilir.

5.2. ALICI tarafından ödenen ürün/ürünlerin bedeli karşılığında SATICI tarafından ALICI ve/veya ALICI tarafından belirtilen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenecek olan fatura, e-arşiv uygulaması kapsamında dijital olarak düzenlenecek, ALICI’nın elektronik posta adresine gönderilecektir. SATICI tarafından ALICI’nın işbu sözleşmede belirttiği teslimat adresine ise ürün-ürünleri sevk irsaliyesi ve fatura ile birlikte teslim edilecektir. ALICI, herhangi bir adres değişikliği olması halinde bu hususu yazılı olarak SATICI’ya bildireceğini ve her türlü bilgilendirmenin doğru ve gerçeğe uygun olacağını, yanlış bilgilendirmeden kaynaklaran zararların kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

5.3. ALICI, işbu sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin ve diğer bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında ALICI’nın bildirdiği adreste bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi ve benzer durumlarda SATICI’nın herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Teslimatın yukarıdaki belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde ALICI kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir.

5.4. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilmesinden SATICI sorumludur. ALICI ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında nakliye şirketi yetkilisi ile birlikte tutunak tutulması gerekmektedir.

5.5. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu durumlarda, ALICI SATICI’ya yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak ihbarda bulunur. İşbu ihbarı müteakip, ürün/ürünler SATICI tarafından yönlendirilecek kargo firması ile taşınacak olup, iade alınan ürünler SATICI tarafından değerlendirilecektir. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu kanaatine varıldığı taktirde, ihbara konu olan ürün/ürünler, SATICI tarafından yenisi ile değiştirilecektir. Aksi takdirde ürün/ürünler ALICI’ya iade edilecektir.

5.6. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme banka nezdinde iptal edilir ise ALICI, SATICI’nın ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

6.1. ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde SATICI’ya yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak bildirimde bulunması, ürün/ürünlerin 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması ve mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır.

6.2. Sipariş öncesinde ALICI’nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yaptırmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ile ilgil olarak cayma hakkını kullanması mümkün değildir.

6.3. ALICI; kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli, SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. SATICI’nın ALICI’nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, SATICI’ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.

6.4. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya ulaştırmak üzere 1. maddede belirtilen adrese geri göndermek zorundadır. İade ettiğiniz ürünlerin iade şartlarına uygunluğunu kontrol edildikten sonra kabul edilen iade taleplerine ait geri ödemeler 2 (iki) iş günü içerisinde bankaya iletilmektedir. İade kargo ücreti ALICI tarafından karşılanarak gönderimi sağlanır.

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI, internet sitesinde sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, SATICI’nın fiyat dahil tüm taahhütlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri; cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim ve ifa süreleri, ALICI’nın talep ve şikayetlerini iletebileceği SATICI’nın açık adres – telefon ve diğer iletişim bilgilerini, şikayet ve itirazlar konusunda başvuruların T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine ve tüketici mahkemesine yapılabileceğini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu telefon, elektronik posta veya teslimat adresinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin işleme alınmasını 5 (beş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfından SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI, SATICI ile irtibata geçmez ise, sipariş iptal edilir. Siparişin iptal edilmesi halinde, varsa ALICI tarafından yapılan ödemeler 10 (on) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır. SATICI’nın ödemeyi, bu süre içerisinde iade işlemini gerçekleştirmesi yeterli olup, ödemenin banka tarafından yansıtılma sürecinden SATICI sorumlu tutulamaz.

7.3. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir. SATICI, mücbir sebepler (tabi afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, internet sisteminden ya da internet hizmeti veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkansızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşım kesilmesi gibi olağanüstü durumlar) nedeni ile sözleşmede yer alan ürün/ürünleri 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 14 (on dört) gün içerisinde kendisine iade edilir.

7.4. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat ve içerik yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle, ürünün kendisine ilan edilen açık hatalı fiyattan teslimi de dahil olmak üzere hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

7.5. “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nin ve “Ön Bilgilendirme Formu”nda yer alan ALICI’nın bazı bilgilerini (ad-soyad, telefon, TC kimlik numarası, adres veya elektronik posta adresleri gibi) SATICI veri sorumlusu sıfatıyla saklamaktadır.

SATICI işbu sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da alışveriş aşamasında talep edilen bilgileri; gerektiğinde ALICI ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir veya işleyebilir. Kişisel veriler aynı zamanda SATICI’nın süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma, pazar araştırmaları ve iletişim/pazarlama faaliyetleri yapmak için, SATICI’nın işbirliği içinde olduğu firmalara da aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. ALICI, SATICI’nın belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve/veya tüzel kişilere, üyelerin kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6898 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında açıkça onay verdiklerini beyan ve kabul eder.

ALICI, dilediği zaman kanun kapsamında veri sorumlusu SATICI’ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişisey iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 8 – UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması ile işbu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlık halinde Türk Hukuku uygulanır.

8.2. İşbu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 6502 sayılı kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri’ne başvurma hakkına sahiptir.