Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Prensipleri


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK PRENSİPLERİ


İşbu sözleşme, www.bettyandsam.co internet sitesi ve üyesi arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

Üye, sitede kayıt işlemlerini tamamlayıp, elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek siteyi kullanmaya başlayabilir. Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, istenilen üyelik bilgilerinin ve tespit edilecek şifrenin girilmesi, belirtilen onay ve/veya izinlerin verilerek “Hesap Oluştur” butonuna basılması yeterlidir.

Sözleşmenin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, sözleşmeyi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

Firma, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat ve işbu sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine, veya üyeden elektronik posta göndermek suretiyle onay alarak değiştirme hakkını saklı tutar.

MADDE 1 – ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.1. www.bettyandsam.co siteye üye olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

1.2. Üye, siteyi kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3. Üye, sitede sunulan hizmetlerden yararlanırken, “Borçlar Kanunu”, “Türk Ceza Kanunu”, “Türk Ticaret Kanunu”, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”, “Marka ve Patent Haklarının Korunması”, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile sitenin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.

1.4. Üye, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle firmanın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; firma üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkını haizdir.

1.5. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

1.6. Site ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun öngördüğü koşullara tabi olarak firma tarafından tutulabilecektir; ancak firma söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak üyenin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır. Söz konusu hak, aşağıda madde 5 hükümleri uyarınca kullanılabilecektir.

1.7. Üye, sitede kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde sitenin bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

1.8. Sitede, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler üyeye aittir.

1.9. Sitede sunulan görsel ve yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Sitenin içeriğinde yer alan bütün yazıların ve fotoğrafların her hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Firmanın izni olmaksızın, sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır.

1.10. Üye, firmanın sitede yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, üye, firmanın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

MADDE 2 – FİRMANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Aşağıda belirtilen durumlarda, firmanın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, üyenin kullanımını durdurma, üyenin üyeliğine son verme, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

(a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda;

(b) Sitede yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

(c) Üyelere, site tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde, üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir;

(d) Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

(e) Üyenin, firma kampanyalarının, satış sisteminin veya sitenin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak firmaya zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya sitenin kötüye kullanılmasının firma tarafından tespit edilmesi durumunda;

(f) Üyenin, siteyi kullanımında veya alışverişte, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

2.2. Firma, sitenin kullanımı süresince işbu sözleşmede belirtilen gizlilik politikasına uygun hareket edecektir. Bununla birlikte site, kanuni olarak saklaması gereken üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

2.3. Siteyi ziyaret eden ve/veya alışveriş yapan kullanıcıların ve üyelerin çeşitli bilgileri (ad soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, fatura ve teslimat adresleri gibi kişisel verileri) ziyaretçi hareket, ziyaretçinin site ziyaret sıklığı, zamanı ve süresi, sipariş verme zamanı ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri, cevaplanması bütünüyle kullanıcının tercihine bırakılmış anket sorularının analizleri, ve buna benzer veriler, sitenin sunmakta olduğu hizmetin kalitesini yükseltebilmek, üye profiline yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen elektronik postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmaları gibi çeşitli amaçlarla işlenebilmektedir. Elde edilen bilgiler veya üye tarafından paylaşılan tüm kişisel veriler, sözleşme süresince veya sözleşmenin hitamından sonra dahi, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, üyelerin sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve ilgili iletişimi sağlamak, ürün, servis, kampanya ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek, üyelerin iletişim tercihleri ile paralel olarak istenmeyen elektronik postaların iletilmemesine yönelik üyeleri "sınıflandırma" çalışmalarını yapabilmek, site içeriğinin zenginleştirilmesi, geliştirilmesi amaçlı trend ve istatistiksel analizleri yapmak, sitenin güvenliğini güçlendirmek, üyelere daha özel ve etkin alışveriş deneyimi yaşatmak gibi amaçlar için tanıtım, reklam, tedarik ve benzeri konularda kullanılabilir ya da yine bu amaçlarla sınırlı olmak üzere firmanın yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ile (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veritabanı vb. hizmetleri firmaları ile), uygun güvenlik tedbirlerinin alınmış olması koşuluyla, paylaşılabilir.

Sitemizde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, üyelerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, üyelerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır. Bu dosyaları kullanmak istemiyorsanız veya bu dosyaların kullanımı hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

2.4. Ayrıca üye, site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartınının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiğini kabul etmiş sayılır.

2.5. Firma, işbu sözleşme ve “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, sözleşme süresince veya sözleşmenin hitamından sonra dahi, kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

2.6. Firma üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını ve; üyenin paylaşıma açtığı bilgileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerle paylaşması gereken durumlar ile yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN DEVRİ, KAPSAMI, SÜRESİ VE YÜRÜRLÜK

3.1. Üye, kayıt işlemlerini tamamlayarak elektronik posta adresini onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu sözleşmeye uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

3.2. Üye, firmanın gerekli görmesi halinde, üyeye sebebini bildirmek kaydı ile, site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

3.3. Firma taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede tek taraflı değişiklikler yapabilir. Firmanın, sitenin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, sitede yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Firma, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte sitede yayınlayacak, elektronik posta yoluyla üyeye bildirilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, sitenin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

3.4. Sitenin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

3.5. Üye, firmanın sözleşmeyi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu sözleşme ile, “Borçlar Kanunu 205. Madde”si uyarınca sözleşmenin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşmenin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve sözleşmeden kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın halli için İstanbul merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

4.2. Üyenin firmaya bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

4.3. Taraflar, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

4.4. Üyenin kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, elektronik postanın site tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

MADDE 5 – KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ ÜYENİN ERİŞİM HAKKI

5.1. Üye, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 11. maddesi gereği info@bettyandsam.co adresine elektronik posta göndererek kişisel verilerinin;

(a) işlenip işlenmediğini öğrenme;

(b) işlenmişse bilgi talep etme;

(c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

(d) yurt içinde/dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme;

(e) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;

(f) “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme;

(g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;

(h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

(i) hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

5.2. Firma, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin site için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, “Kişisel Verileri Koruma Kurulu” tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.